Fijn en veilig kindcentrum

IKC De Singel wil een fijne en veilige school zijn voor alle kinderen, waar iedereen telt en zichzelf mag zijn. We dragen bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Kinderen moeten zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen, waarbij we hoge verwachtingenvan hen hebben. Onze focus ligt op een positief schoolklimaat, waarin sociale veiligheid een belangrijke rol inneemt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen op school en in de groep, dat ze lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te zijn wie je bent en je verder te kunnen ontwikkelen en groeien.

We besteden aandacht aan het creëren van een positieve groepssfeer en een veilig klimaat middels een schoolbrede aanpak. Dit doen we door o.a. bij de start van het nieuwe schooljaar aandacht besteden aan de Gouden weken. Zo hebben we positieve afspraken gemaakt in alle groepen.

We bieden a.d.h.v. de ‘Gelukskoffer’ een schoolbrede aanpak gericht op de ontwikkeling van sociaal/ emotionele kennis. ‘Gelukskoffer’ investeert in jong eigenaarschap en het welzijn van de kinderen.
Op school hebben we naast de intern begeleider ook een Gelukscoach. Samen zijn zij de aanspreekpunten en experts op gedrag.

Gelukskoffer ontwikkelt sociale en maatschappelijke competenties voor de leerlingen om zich staande te houden in de maatschappij.

Autonomie, Verantwoordelijkheidsbesef, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid zit in het programma verweven.

Onze visie is: een kind kan pas goed zijn voor een ander, voor de maatschappij als een kind lekker in zijn vel zit, vertrouwen heeft in zichzelf, dan kan een kind positief verbinden en heeft het oog voor de ander, de maatschappij.

Ieder kind wil van nature positief verbinden, maar wij helpen ze op weg om eerst vanuit vertrouwen in zichzelf naar de ander te kunnen kijken. Sociale competenties zijn de basis om maatschappelijke competenties zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Veiligheid in de groep en vertrouwen (Wet Sociale Veiligheid):

Het jij en ik, de veiligheid zit in de methode in het eerste en het laatste thema verwerkt van de Gelukskoffer. Kinderen starten met de eerste veiligheid in de groep en gaan dan naar het denken-voelen-doen bij het thema dankbaarheid en positief denken. Vanuit dan gaan ze naar het ‘ik stuk’: talenten, zelfvertrouwen en toekomstdromen.