BSO en Peuteropvang

Peuterspeelzaal:

Onze peuteropvang is gehuisvest in het kindcentrum en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.  In schoolweken zijn wij 4 dagdelen geopend, in schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn wij gesloten. 

Vanaf 8 kinderen tot een maximaal van 16 geplaatste (doelgroep) kinderen per groep worden er 2 pedagogisch medewerkers ingezet.

Openingstijden van de peuteropvanggroep (De Kikkers) is van 8.30-12.30 uur.                       

De groepsruimte is een rijke speel-leeromgeving voor de kinderen. Er zijn diverse speelhoeken waardoor verschillend spel wordt uitgelokt. De spelmaterialen bieden uitdaging en zijn voorzien van labels en foto’s ter herkenning. Er is een huishoek, lees-snoezelhoek, een bouwhoek, een ontwikkelkast met spelletjes, puzzels etc. en een themahoek met thema materiaal. Wij stimuleren de kinderen om mee te helpen met opruimen.  

De buitenruimte delen wij met de kleutergroepen van IKC De Singel. Het speelplein is afgesloten met hekken. Hier kunnen de kinderen fietsen, deelnemen aan een activiteit of in de zandbak spelen. 

Onze pedagogisch medewerkers streven naar een doorgaande lijn van de vroeg-school naar de voorschool. Er vindt regelmatig overleg plaats over praktische zaken, maar ook een overdracht wanneer een kind 4 jaar wordt.

Per thema vindt er een overleg plaats tussen de medewerkers van de kleuterklassen en de peuteropvang over de invulling van het thema en de gezamenlijke activiteiten. We sluiten indien mogelijk en past bij de ontwikkeling van de kinderen aan bij schoolactiviteiten zoals het paasontbijt, Koningsspelen, Kerst, Sinterklaas etc.. 

Voor- en naschoolse opvang:

De opvang is gehuisvest binnen IKC De Singel en bied in schoolweken voor- en naschoolse opvang aan van kinderen in de leeftijd 4 t/m 13 jaar.

De voorschoolse opvang is geopend van 07.30 – 08.30 uur, de naschoolse opvang is geopend na schooltijd tot 18.30 uur. Er is één BSO-groep waarin maximaal 22 kinderen per dag opgenangen kunnen worden door twee medewerkers.

Alle informatie over inschrijving kunt hier vinden, uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze locatie: https://www.wijzer.nu/inschrijven/inschrijven-buitenschoolseopvang/

Aanvragen van een rondleiding voor de opvang ter oriëntatie: ikcdesingel@wijzer.nu