Kernwaarden

Kernmerken van IKC De Singel:

– We geven iedereen een warm welkom en je wordt gezien, gehoord en gekend.
– Samen is een belangrijke kernwaarde.
– Het team zorgt ervoor dat ze de kinderen kennen.
– IKC De Singel stimuleert kinderen om ‘mee te
doen’.
– IKC De Singel stimuleert kinderen om zich (samen met anderen) in te zetten voor anderen.
– IKC De Singel stimuleert de kinderen om oog te hebben voor de leefbaarheid van de leefomgeving.


Onze kernwaarden:

Geborgenheid
We zorgen met elkaar voor een klimaat waarin kind, ouder, en teamleden zich geborgen
voelen waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Uitdaging
We dagen alle kinderen en teamleden uit om zich vanuit hun talenten optimaal te
ontwikkelen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen.

Plezier
We vinden plezier een voorwaarde om samen te werken en tot ontwikkeling te kunnen
komen.